Studio for
Antiheraldics
︎︎︎
    About
    Antiheraldry
    Typology
    Tincture

Workshop
︎︎︎
    Sári Ember
    László Csáki
    Tamás Soós
    Ádám Varga

Archive


   


Realizované
s finančnou podporou
Fondu na podporu kultúry
národnostných menšín

TYPOLOGY

II.
TYPOLOGIA

NÁVRHY HERALDICKÝCH ERBOV

V mojej sérii vychádzam z typologie erbov a vytváram antiheraldické návrhy pre nové formy reprezentácie. Cieľom je nájsť spoločné motívy a navrhnúť alternatívne erby ktoré sa neobmedzujú na geopolitickú kategóriu ale na globálnejšie príbuzenstvo. Mnoho symbolov sa v typologii opakuje, ale tiež vela ich je celkom prekvapujúcich, asi aj znepokojujúcich, celkom abstraktných, fiktívnych.
(36 práškovo lakovaných hliníkových panelov, 60 x 40 cm)