Studio for
Antiheraldics
︎︎︎
    About
    Antiheraldry
    Typology
    Tincture

Workshop
︎︎︎
    Sári Ember
    László Csáki
    Tamás Soós
    Ádám Varga

Archive


   


Realizované
s finančnou podporou
Fondu na podporu kultúry
národnostných menšín

STUDIO

FOR

ANTI HERALDRY

HERALDRY OF OTHER KINSHIP
/
Heraldika Iných Príbuzenstiev


Východiskom projektu je typológia a výskum ideológie globálnej heraldiky z historického a špekulatívne pohladu. Erby nás paradoxne spájajú ale naraz aj rozdeľujú. Iniciálni výskum hľadá možnosti alternatívnych prepojení medzi skupinami ktoré sú v tomto systéme identifikované ako iné, alebo sú mimo oficiálneho kánonu. Hlavná otázka je, či si vieme predstaviť symbolickú reprezentáciu spoločnosti okrem vládnucich kategórií, bez štátnych alebo národnostných hraníc? Dá sa definovať štruktúra spoločnosti ktoré nás nerozdeľuje ani od neľudských objektov?

Počas výskumu som mal v záujme spoznať byrokratické podmienky čo sa týka registrácie nových erbov a znakov ktoré sa na nich môžu používať. Zaujíma ma “morfológia” motívov a otázka, do akej miery sa dajú tieto symboly ďalej abstrahovať? Výtvarná aktivita používa skúmanú  typológiu a techniku na návrh alternatívnych erbov ale aj abstraktnejších kompozíci ktoré a vzďalujú od originálnej funkcie smerom k naratívnej abstraktnej vízii.

Štilárne a z technickej stránky používam tiež technológiu práškového lakovania, čo sa dá definovať ako súčasná alternatíva smaltovania. Symbolika erbov ma zaujíma aj z hľadiska prechodu medzi figuralitou a abstrakciou. Projekt sa organicky spája s mojími predošlými prácami, ktoré skúmajú alternatívne potenciáli štandardizovaných technológií, reprezentačných systémov či otázky autorstva a autority.