Studio for
Antiheraldics
︎︎︎
    About
    Antiheraldry
    Typology
    Tincture

Workshop
︎︎︎
    Sári Ember
    László Csáki
    Tamás Soós
    Ádám Varga

Archive


   


Realizované
s finančnou podporou
Fondu na podporu kultúry
národnostných menšín

ANTIHERALDRY

I.
HERALDIKA

Heraldika je podľa definície veda, ktorá skúma erby, ich vývoj, používanie a umenie
ich vyhotovovať, ako aj právo používať ich. Heraldické znaky slúžia na identifikáciu
jednotlivcov, rodín, inštitúcií, vlády, armády atď. Symboly z ktorých sa tieto vizuálne
objekty skladajú navazujú na dôležité momenty histórie, mytológiu, legendy pôvodu daných skupín.

Čo sa ale týka súčasných erbov miest, dedín, osad v našom régiu, kladiem si otázku, či
vedia fakticky slúžiť identitu kolektívu? Ako sa k ním vzťahujeme, poznáme vôbec ich
znamenia? Spájajú nás s osobami ktorých možno nepoznáme, a rozdeľujú nás od našich
blízkych. Mechanizmus reprezentácie naraz spája a ukazuje na rozdiely, vytvára priepasti - pasce našich spoločností.

Ak zmeníme motívy, farby, použitie existujúcich erbov, vytvárame fiktívnu možnosť,
komponujeme alternatívny svet s novými vzťahmi. Zámerom projektu je reinterpretácia,
rekontextualizácia, pokus o nadviazanie nových spojitostí a návrh pre horizontálne
myslenie.