Studio for
Antiheraldics
︎︎︎
    About
    Antiheraldry
    Typology
    Tincture

Workshop
︎︎︎
    Sári Ember
    László Csáki
    Tamás Soós
    Ádám Varga

Archive


   


Realizované
s finančnou podporou
Fondu na podporu kultúry
národnostných menšín

TINCTURE 
NOT 
RAL

III.
TINKTÚRA

ANTIHERALDIC WORKSHOP FOR ALTERED COLOUR

ALTERNATÍVNE ODTIENE VYPRACOVANÉ Z RAL CLASSIC

Heraldické tinktúry sú vlastne farby používané podľa pravidiel heraldiky pri zostavovaní
erbu. Delia sa na samotné heraldické farby, heraldické kovy a heraldické kožušiny. Všetky
farby majú svoj význam a symboliku (napr. sa označovali aj astronomickými planétami) a
aplikujú sa podľa tradičných pravidiel. Sú dôležitým prvkom identifikácie ale špektrum
štandardnej palety (digitálna alebo fizická) je velmi úzka...V dnešnej dobe sa heraldické
farby definujú podla globálného štandaru RAL. Počas projektu som kladol velký dôraz na
vývoj alternatívnej farebnej škály, ktorá slúži ako východisko pre tvorbu diel. Ateliér si
predstavujem ako dielňu ktorú ponúkam umelcom ako platformu pre ich návrhy.