Losing credit (irreverzibilis narratív szekvencia egy fél holdciklus alapján | Losing Credit (irreversible narrative sequence as moon phases), 2016

20 x 180 cm (5,4 x 8,5 cm /db | 5,4 x 8,5 cm each), szinterezett alumínium | powder coated aluminium

SCROLL